P+C cyclus coöperatie EMOVES

zoals laatstelijk gewijzigd op 24 januari 2020. 

4de kwartaal

 • Goedkeuring jaarplan
 • Idem begroting
 • Evaluatie P+C cyclus
 • Evaluatie van de 3 codes, waaronder het functioneren van de organen van de coöperatie
 • formuleren van de scholingsbehoefte van de leden van de RvC
 • Advies ALV mbt benoeming accountant opvolgend jaar
 • Evt. Advies ALV wijzigen rooster van aftreden leden RvC
 • Evt aanvullen / wijzigen van de Reglementen
 • check statuten
 • Check inschrijving KvK
 • Check ledenregister
 • Bespreking 4de kwartaalrapportage 

1ste kwartaal

 • Advies ALV mbt jaarrekening
 • Idem Management-letter accountant
 • Goedkeuring Jaarverslag (bestuursverslag)
 • Evaluatie Contracten register 
 • Evaluatie van evt belangenconflicten lid / coöperatie afgelopen jaar
 • Verantwoording subsidieverstrekkers
 • 1ste kwartaalrapportage

2de kwartaal

 • 2de kwartaalrapportage
 • Personeelsbeleid
 • Functioneren van de netwerkorganisatie
 • Thema’s compact, flexibel en efficient
 • A & O
 • ICT, waaronder de AVG

3de kwartaal

 • 3de kwartaalrapportage 
 • evaluatie accountant
 • Evaluatie festival
 • Meerjarig perspectief