Ledenregister Coöperatie EMOVES U.A.

Het ledenregister van de coöperatie Emoves, een coöperatie statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66949394.

Het onderstaande ledenregister is een uitwerking van het bepaalde in artikel 7 van de statuten van de coöperatie Emoves U.A.

  1. Stichting Area 51, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17132449. Stichting Area 040 is lid vanaf 1 maart 2018 van de coöperatie Emoves U.A. Het emailadres is: info@area51skatepark.nl.
  1. Stichting Rugged Solutions, een stiching statutair gevestigd in Eindhoven, met adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17277457, is lid vanaf de oprichting van de coöperatie Emoves U.A. vanaf 29 september 2016. Het emailadres is: info@theruggeds.com
  1. Stichting BMX Freestyle, een stichting, statutair gevestigd te Veldhoven, met adres: De Bussels 12, 5501 CJ Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17235760. Stichting BMX Freestyle is lid vanaf de oprichting van de coöperatie Emoves U.A. vanaf 29 september 2016. De Stichting is in december 2019 geliquideerd.
  1. Stichting Gebouw 52, een stichting, statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56097573. Stichting Gebouw 52 is lid vanaf de oprichting van de coöperatie Emoves U.A.. Het bestuur van Gebouw 52 heeft, in overleg met bestuurder Th. Aussems, besloten het lidmaatschap met ingang van 1 september 2018 te beeindigen.
  1. Stichting Skateboard Events Eindhoven, statutair gevestigd in Eindhoven, met als adres: Klokgebouw 52, 5617 AB Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17132449, is lid vanaf de oprichting van de coöperatie Emoves U.A. vanaf 29 september 2016. Het lidmaatschap is beeindigd op 1 maart 2018.
  1. Stichting Lumens, een stichting, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17130412. Stichting Lumens is lid vanaf de oprichting van de coöperatie Emoves U.A. vanaf 29 september 2016. Het lidmaatschap is per 3 april 2019 beëindigd.