Governance

Governance Code Cultuur Coöperatie EMOVES U.A.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Voor meer informatie over de Code of Governance klik hier.

  1. Uitwerking Governance Code Cultuur
  2. Statuten Coöperatie EMOVES U.A.
  3. Ledenregister Coöperatie EMOVES U.A.
  4. Reglementen Coöperatie EMOVES U.A.
  5. Uitreksel KvK Coöperatie EMOVES U.A.

latest news:

Mario Walden about the goal of Perfect Beat Day

Perfect Beat Day

EMOVES